Veel gestelde vragen

Nascholing Code 95

 • Bedrijfshulpverlener hercertificering (N26)

  Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en aan de hand van een risico-inventarisatie en –evaluatie (ri&e) dienen een aantal werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden aangesteld.

  Daarbij is het belangrijk dat bedrijfshulpverleners jaarlijks hun kennis en vaardigheden opfrissen door het volgen van de opleiding Bedrijfshulpverlener Herhaling.

 • Bent u al als beroepschauffeur werkzaam?

  Buschauffeurs moeten voor september 2015 tenminste 35 uur nascholing gevolgd hebben en vrachtwagenchauffeurs voor september 2016. Daarna moeten de chauffeurs hun vakbekwaamheid iedere vijf jaar verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing.

 • Bent u een nieuwe vrachtwagen chauffeur?

  Iedereen die sinds 1 maart 2009 geslaagd is voor zijn vakbekwaamheid krijgt vijf jaar de tijd om zijn vakbekwaamheid te verlengen. Dit doet de chauffeur door het volgen van de 35 uur nascholing.
  Voor nieuwe chauffeurs geldt dus niet de eenmalig langere termijn van zeven jaar, die voor huidige werkzame chauffeurs wel geldt.

 • Hoelang is het VCA basis diploma geldig?

  Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 • Hoelang is het VCA-VOL certificaat geldig?

  Een VCA-diploma is tien jaar geldig. Daarna moet het examen opnieuw worden afgelegd

 • Kan ik de cursus laten meetellen voor Code 95?

  Code 95
  Wanneer u deze cursus wilt laten meetellen voor de nascholing dan is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en dat u tot de eindtijd blijft! Wij moeten vóór 9.00 doorgeven aan het CCV of alle kandidaten aanwezig zijn. Bent u er op dat moment niet dan telt de cursus niet mee!

  Gedurende de gehele cursus dient u zich te kunnen legitimeren. Zorg ervoor dat u altijd in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs!

 • Kan ik de cursus zomaar annuleren?

  Annulering van de cursus
  Deze cursus kan tot 7 dagen na dagtekening van deze e-mail geannuleerd worden. Is dit niet gebeurd dan bent u te allen tijde de kosten aan ons verschuldigd. Ook als u besluit om niet naar de cursus te komen.
   

 • Kan ik een beoordeling geven over deze cursus?

  Evalueer Osseforth Opleidingen!
  Osseforth Opleidingen streeft naar constante kwaliteit. Om de kwaliteit hoog te kunnen houden moeten we ons blijven verbeteren! Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Aan het einde van de cursus krijgt u per email een uitnodiging om een evaluatie te geven. Wij stellen het erg op prijs als u deze invult!

 • Kan ik ook VCA examens oefenen?

  VCA Examens oefenen met antwoorden!

  Binnenkort uw VCA examen? Of wilt u gewoon simpelweg uw VCA kennis testen? Dat kan met de oefenexamens van Osseforth Opleidingen. Wij hebben een VCA examens samengesteld. Zodra u zich heeft aangemeld voor deze cursus ontvangt u deze per email.

  Bereid u voor op het echte examen en oefen de examenvragen!
  De antwoorden kunt u makkelijk en snel controleren met het bijgevoegde antwoordenblad

 • Vrijstellingen nascholing code 95

  Op dit moment hebben sommige groepen chauffeurs vrijstelling van het chauffeursdiploma. Het merendeel van deze vrijstellingen blijft bestaan. Brandweerlieden, politiemensen e.d. vallen onder de vrijstelling. Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 kunnen de nascholing volgen op basis van vrijwilligheid.

 • Waaruit bestaat de EHBO/BHV praktijk?

  Praktijk

  - vervoer over korte afstand
  - verband- en hulpmiddelen
  - het menselijk lichaam
  - reanimatie en gebruik AED

 • Waaruit bestaat de EHBO/BHV theorie?

  Theorie

  - vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
  - stoornissen in het bewustzijn
  - stoornissen van de ademhaling
  - stilstand van de bloedsomloop
  - ernstige uitwendige bloedingen
  - shock
  - uitwendige wonden
  - brandwonden
  - kneuzing en verstuiking
  - ontwrichting en botbreuken
  - oogletsels
  - vergiftiging
  - eletriciteitsongevallen
  - letsels door koude
  - letsels door warmte

   

 • Wanneer heb ik ADR nascholing nodig?

  Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten in het bezit zijn van een geldig ADR-certificaat. We bieden vier verschillende certificaten aan.

  Verlopen ADR-certificaten kunnen niet worden verlengd, daarom is het belangrijk op tijd de verlengingsopleiding en het bijbehorend examen af te leggen. 

 • Wanneer heb ik het VCA VOL certificaat nodig?

  Alle leidinggevenden moeten beschikken over kennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de leidinggevenden in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

 • Wanneer heb ik nascholing BHV nodig?

  Een geheel vernieuwde opleiding voor de code 95. Speciaal ingericht voor de beroepschauffeur. ( vrachtwagen en bus)

  Doel nascholing BHV code 95
  De deelnemer krijgt inzicht in het levensreddend handelen en leert de beginselen van de bedrijfshulpverlener. Meer info klik hier

 • Wanneer heb ik nascholing VCA nodig?

  Een geheel vernieuwde opleiding voor de code 95. Aansluitend aan de opleiding kunt u examen doen voor VCA Basis en VCA VOL en VCA herhaling. De meerprijs hiervoor is 45 euro.

  Doel nascholing VCA Code 95
  De deelnemer leert de lading te stuwen en te zekeren in diverse type voertuigen conform de wettelijke voorschriften en geldende industrienormen.

  Meer info? Klik hier

 • Wanneer heb ik VCA Basisveiligheid nodig?

  Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

 • Wat betekent Heftruck SOG VCA?

  Wat betekent Heftruck SOG VCA?

  Het doel van de Cursus Heftruck VCA SOG is het behalen van het certificaat waardoor men voldoet aan de hedendaagse eisen van de Arbowet en het Arbobesluit volgens de eind- en toetstermen van de SOG.

 • Wat weet ik na het volgen van de EHBO/BHV cursus?

  Deelnemers leren om de taak van hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance) over te nemen tot het moment dat deze aanwezig zijn. Bedrijfshulpverleners moeten in de tijd tussen het alarm en de aankomst van de hulpverleningsdiensten een beginnende brand bestrijden, zonodig het gebouw ontruimen, gewonden verzorgen, communiceren en samenwerken met de hulpverleningsdiensten.

8.9

Stel direct
een vraag

We reageren binnen 24uur