Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie

Jaarlijks leidt de sector transport en logistiek in toenemende mate schade door criminaliteit. Dit is schade door o.a. diefstal van voertuigen, lading en goederen uit de loodsen, fraude en vandalisme. Uit de praktijk blijkt dat ondernemingen geen tot weinig maatregelen nemen om criminaliteit te weren, terwijl de kans om met criminaliteit in aanraking te komen meer dan 50% is. Stop dit en doe er wat aan.

Onze opleidingen zijn maatwerk; wij doen dan ook graag op maat een voorstel voor het opleiden van collega's/ werknemers. Neem contact op met Osseforth Opleidingen Limburg of bel direct met 046 - 423 1200.

Programma Criminaliteitspreventie

Deze nascholingscursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • Bewustwording
  • Criminaliteit in de sector
  • Oorzaken van diefstal
  • Risicogebieden
  • Maatregelen en voorzieningen
  • Soorten overvallen
  • aardigheden om met overvallen om te gaan
  • RAAK Principe (rustig blijven, acceptatie, afgeven goederen, kijken)
  • Voorkomen letselschade
  • Signalement & aangifte

Doel en doelgroep

Directie, kader- en management van bedrijven in de transport en logistiek. De deelnemers dienen verantwoordelijk te zijn voor criminaliteitspreventie binnen de organisatie.
Deelnemers worden zich meer bewust van criminaliteit in de transport en logistieke sector. Ze krijgen inzicht in de mogelijke vormen van criminaliteit en weten welke invloed zij daar op kunnen uitoefenen om schade te voorkomen dan wel te beperken. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om preventieve maatregelen te kunnen nemen op beleidsmatig niveau.

Locatie

De opleiding vindt plaats bij Osseforth Opleidingen Limburg. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden. 

Examen 

Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. 

Duur en waarde

1 dag (7 uur)

8.9

Stel direct
een vraag

We reageren binnen 24uur