Veelgestelde vragen

Traktorrijbewijs T

 • Hoe ziet het praktijkexamen eruit bij het Tractor Examen?

  Toelatingseisen: Minimaal 16 jaar en in het bezit van een geldig theoriecertificaat T rijbewijs

  Totale examenduur is 85 minuten. ( rijtijd is 60 minuten)
  Praktijkexamen kost € 350,-- incl huur tractor en docent.

  Uit een pilot is gebleken dat 12 rijlessen minimaal is en dat de slaagkans op 90% ligt bij 20 rijlessen.

 • Hoe ziet het theorie examen eruit bij het Traktorrijbewijs?

  Het zijn 50 meerkeuzevragen, waarvan je er 35 dient goed te hebben. Deze ceizuur wordt aangescherpt te zijner tijd.
  Je kunt het theorie-examen afleggen vanaf 15,5 jaar en het behaalde theoriecertificaat is 18 maanden geldig.
  Het theorie-examen kan behaald worden in Maastricht en in Venlo. 
  Het praktijkexamen vindt plaats in Sittard of in Elsloo.

  De kosten bedragen circa €55,--voor het theorie-examen.

 • Ik heb mijn B rijbewijs behaald voor 1 juli 2015. Moet ik mijn T rijbewijs halen?

  Nee. Als je op 1 juli 2015 een B rijbewijs bezit, mag je hiermee in de periode tussen 1 juli 2015 de datum waarop je rijbewijs verloopt, een LBT en MMBS besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van het B rijbewijs na 1 juli 2015 zal de categorie "T" automatisch worden bijgeschreven. Na de overgangsperiode ( juli 2015- juni 2025) is het niet meer mogelijk een B rijbewijs om te wisselen voor een rijbewijs B + T. 

  Vanaf 2015 mag je een LBT of een MMBS besturen als je een rijbewijs T hebt.

 • Ik heb mijn B rijbewijs op mijn 17e behaald via 2 to drive. Mag ik een LTB besturen en heb ik ook re

  Ja, maar pas nadat je 18 jaar bent geworden. Dan hoeft er geen begeleider meer mee en is een begeleiderspas niet meer nodig. Overigens geldt dit alleen als je het B rijbewijs voor 1 juli 2015 hebt behaald.

 • Ik heb mijn B rijbewijs voor 1 juli 2015 gehaald. Mag ik Tractor rijden zonder dat dit op het rijbew

  Ja, als je je rijbewijs hebt gehaald voor 1 juli 2015 kun je gewoon met een tractor op de openbare weg rijden zonder dat er een T op het rijbewijs staat. 

  Zorg er wel voor dat je bij de eerstvolgende rijbewijs vernieuwing bij het gemeentehuis aangeeft dat er een T bij gezet moet worden. Daar heb je 10 jaar de tijd voor. ( na 10 jaar zul je opnieuw het rijbewijs moeten halen)

 • Ik heb mijn C rijbewijs. Moet ik mijn T rijbewijs halen?

  Nee. in dat geval bezit je namelijk ook een B rijbewijs. Haal je na 1 juli 2015 je C rijbewijs, dan wordt de categorie "T"meteen bijgeschreven. Gedurende de overgangsperiode mag je met een geldig C rijbewijs, zonder dat de categorie "T" expleciet is bijgeschreven, net als bij het B-rijbewijs, een LBT of MMBS besturen.

 • Ik woon niet in Nederland en of ik heb niet de Nederlandse Nationaliteit. Maakt dat wat uit?

  Ik woon niet in Nederland. Kan ik wel in Nederland op examen?
  Nee, je dient een half jaar te zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. 

 • Voor wie is het traktorrijbewijs bedoeld?

  Voor degene die op 1 juli 2015 16 jaar zijn en die willen gaan rijden op een Traktor (LTB) en een MMBS op de Openbare weg.

  Uitzonderingen: Voertuigen niet breder dan 1,30 m bedoeld voor specifieke werkzaamheden (maaien, vegen, poepzuigen, sneeuwschuiven, strooien, heffen) en NIET voorzien van een koppeling voor een aanhangwagen.

  Overgangsregelingen:
  - in bezit van rijbewijs B op 1 juli 2015
  - in bezit van trekkercertificaat op 1 juli 2015.

  Vrijstelling:
  - in bezit van een rijbewijs C

 • Waar vind het praktijkexamen plaats?

  In Sittard bij het Fortuna Stadion. (CBR)

 • Waarom moet ik ook een Eigen Verklaring invullen?

  Het T rijbewijs is een volwaardig rijbewijs, in tegenstelling tot het trekkercertificaat. Voor de afgifte van een rijbewijs moet je daarom laten zien dat je rijvaardig en geschikt bent. Je geeft hiermee aan dat je lichamelijk en geestelijk geschikt bent voor het besturen van het voertuig. Het is niet noodzakelijk om dit bij een huisarts of arbo arts te laten invullen. Alleen in geval als er een beperking is of als het CBR nader onderzoek wenst.

 • Waarom wordt het Trekker rijbewijs ingevoerd?

  De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er gebeuren nu namelijk relatief veel ongelukken met Landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), waarbij vooral andere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers gevaar lopen. In tegenstelling tot alle andere soorten voertuigen is het jaarlijks aantal slachtoffers door ongelukken met LBT’s de laatste jaren niet gedaald. En omdat LBT's en MMBS'en vaker worden ingezet in bijvoorbeeld de bouwsector, komen LBT's en MMBS'en steeds vaker op de openbare weg.

  De invoering van het T-rijbewijs moet de rijvaardigheid van de bestuurders verbeteren. De verwachting is dat het verkeer veiliger wordt omdat bestuurders van LBT’s en MMBS’en beter weten hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

  Voor alle andere gemotoriseerde voertuigen (van scooters tot vrachtwagens) is al een rijbewijs nodig, en vanaf 1 juli 2015 dus ook voor de LBT’s en MMBS’en. Nederland is één van de laatste landen in Europa waar het T-rijbewijs wordt ingevoerd.

 • Wanneer heb je een trekker rijbewijs nodig?

  Alle bestuurders van een LBT en MMBS op de openbare weg dienen in het bezit te zijn van een T-rijbewijs. Het T-rijbewijs geldt in principe voor alle LBT’s en MMBS’en. Er zijn twee uitzonderingen.

  1. LBT’s en MMBS’en die: inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant niet breder zijn dan 1,3 m en die worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Deze voertuigen mogen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.
  2. Voor heftrucks, die niet breder zijn dan 1,3 m, zonder aanhangwagen of verwisselbare getrokken machine, en die worden gebruikt voor het laden en lossen in de directe omgeving van een fabriekshal of magazijn is geen T-rijbewijs nodig. De scholing voor bestuurders van heftrucks die nu al verplicht is op basis van ARBO-wetgeving blijft gewoon bestaan.
 • Zijn er overgangsregelingen van toepassing?

  k heb mijn B-rijbewijs op mijn 17e behaald via 2toDrive. Heb ik ook recht op het T-rijbewijs? Ja, maar pas nadat je 18 jaar bent geworden en je het B-rijbewijs voor 1 juli 2015 hebt behaald. Dan hoeft er geen begeleider meer mee en is een begeleiderspas niet meer nodig.

  Ik heb een B-rijbewijs en ik kan/wil niet wachten op mijn T-rijbewijs tot mijn verlenging. Kan ik hem al eerder krijgen? 
  Ja, vanaf 1 juli 2015 kun je een B-rijbewijs omwisselen voor een B + T-rijbewijs, maar alleen als je het B-rijbewijs vóór 1 juli 2015 hebt behaald. De kosten zijn voor eigen rekening. Het eerder omwisselen is alleen noodzakelijk als je in het buitenland op een tractor wilt rijden. Zo hebben Duitsland en België hun eigen rijbewijzen voor landbouwvoertuigen. Verder is het niet noodzakelijk om direct om te wisselen, want als je voor 1 juli 2015 je B-rijbewijs hebt behaald, mag je tot het moment van vernieuwing gewoon een LBT of MMBS besturen.

  C-rijbewijs
  Ik heb mijn C-rijbewijs. Moet ik mijn T-rijbewijs halen? 

  Nee. Als je op 1 juli 2015 een C-rijbewijs bezit, mag je hiermee in de periode tussen 1 juli 2015 en de datum waarop je rijbewijs verloopt, een LBT en MMBS besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van het C-rijbewijs ná 1 juli 2015 zal de categorie T automatisch worden bijgeschreven. Haal je na 1 juli 2015 je C-rijbewijs, dan wordt de categorie T meteen bijgeschreven.

  Trekkercertificaat

  Ik heb een trekkercertificaat, maar geen B-rijbewijs. Moet ik mijn T-rijbewijs halen?
  Nee, maar door de invoering van het T-rijbewijs komt het trekkercertificaat wel te vervallen.
  Tot één jaar na de invoering (dus tot 1 juli 2016) kun je het trekkercertificaat omwisselen voor een T-rijbewijs. Vanaf 1 juli 2016 is het trekkercertificaat niet meer geldig en kan het niet meer worden omgewisseld voor een T-rijbewijs. Je zal dan examen moeten doen om het T-rijbewijs te kunnen behalen.

  Hoe moet ik mijn trekkercertificaat omwisselen voor in een T-rijbewijs? 
  Voor meer informatie over het omwisselen van een trekkercertificaat voor een T-rijbewijs kun je terecht op de website van de RDW (www.rdw.nl). Let op: dit hoeft alleen als je in het bezit bent van een trekkercertificaat en niet in het bezit bent van een geldig B-rijbewijs of C-rijbewijs.

   

8.9

Stel direct
een vraag

We reageren binnen 24uur