Herhalingscursus BHV in Limburg

Eendaagse BHV Cursus Herhaling

Is het alweer bijna een jaar geleden dat u een BHV-cursus heeft gevolgd? Dan is het tijd voor die altijd leuke en leerzame BHV-herhalingsopleiding!

Veiligheidsregels, procedures en wetten worden steeds aangepast. Hiervan moet de BHV-er op de hoogte zijn. Maar weet u ook nog hoeveel borstcompressies er nodig zijn bij een reanimatie? 20, 30 of misschien 32? En hoe lang moest een brandwond ook alweer gekoeld worden? En waarmee moet welk brandje geblust worden? Dit alles wordt nog eens goed doorgenomen en geoefend. Heel veel praktijk dus.

Deze opleiding kan worden verzorgd in het speciaal ingericht indoor trainings- en opleidingscentrum welk aan alle moderne eisen en gestelde normen voldoet.

 • Deze opleiding is ook in het Duits en Engels mogelijk
 • Groepsgrootte: minimaal 10 en maximaal 15 cursisten
 • Individuele inschrijvingen zijn uiteraard ook mogelijk
 • Mogelijkheid tot het volgen van een Online theoriecursus

Programma BHV herhalingscursus

De herhalingsopleiding is samengesteld uit 2 modules die in verschillende dagdelen worden gegeven. De modules zullen over totaal 8 uur worden verdeeld. In de modules wordt het volgende behandeld:

Module 1 - 4 uur 
In deze module staat het onderwerp EHBO centraal.

 • Algemene regels voor verlening van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Ernstig uitwendig bloedverlies
 • Brandwonden en reanimatie
 • Botbreuken en ontwrichting
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen

Module 2 (4 uur)
In deze module komt het onderwerp Communicatie naar voren.

 • Melden van een incident
 • Hulp van buiten het bedrijf
 • Gevaren van het melden
 • Communicatiemiddelen

En het onderwerp Ontruimen wordt behandeld.

 • Ontruimingsplan
 • Procedures
 • Rol BHV’er bij ontruiming
 • Oefenen en gevaren
 • Vluchtroutes, liften
 • Noodverlichting
 • Rook- en warmteafvoerinstallaties
 • Brandweeringang

Tenslotte passeert het onderwerp Brand ook de revue.

 • Branddriehoek
 • Brand & brandstadia
 • Blusmiddelen & blustoestellen
 • Elektriciteitsmasten
 • Gevaarlijke stoffen
 • Wat is uw taak?
 • Blussen in de praktijk

BHV-pas

Na beëindiging van de opleiding en een positief resultaat van het examen wordt aan de deelnemers een officiële BHV-pas verstrekt. Deze BHV-pas heeft een geldigheidsduur van één jaar waarna er opnieuw een herhalingsopleiding behoort te worden gevolgd.

Duur

De cursus duurt een hele dag, 8 uur.

Locatie

Trainingscentrum Industriestraat 3+6, 64361 HD Nuth of op de locatie van de klant.