Wijzigingen september 2021

Variatie binnen nascholing

Vanaf 1 januari 2021 geldt een limiet aan de herhaling van een nascholingscursus in een cyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen, maar de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.

Overgangsregeling variatie binnen nascholing

Heeft een chauffeur vóór 1 januari 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 januari 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.

Opgeknipte cursussen

Maakt u gebruik van theoretische nascholingscursussen (U-cursussen), die verdeeld worden over meerdere dagen? Per 1 januari 2021 moeten die op aaneengesloten dagen (m.u.v. zon- en feestdagen) plaatsvinden. Dit geldt niet voor nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen (W-trainingen). Daar blijven de huidige 10 kalenderdagen gelden. Er is geen overgangsregeling voor opgeknipte cursussen. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een dagdeel A plaats te laten vinden op bijvoorbeeld 30 december 2020 en dagdeel B op 3 januari 2021.

Maximale uren e-learning

Er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een cyclus van 35 uur mag volgen: 12 uur. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan, wat wil zeggen dat een chauffeur drie cursussen van vier uur kan volgen. Wanneer een chauffeur voor 1 januari 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 1 januari 2021 reeds meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.