Herintreders traject overige categorieen

Herintreders traject overige categorieën 

Is uw WRM-certificaat verlopen? En was u in het bezit van een WRM-certificaat voor meerdere categorieën? Dan moet je per categorie een herintrederstraject volgen om uw WRM-certificaat weer geldig te maken.


 

Programma herintrederstraject rijinstructeur categorie A 

Het herintrederstraject rijinstructeur voor categorie A bestaat uit fase 1 en fase 2. Beschikt u over een geldig WRM-certificaat B dan hoeft u enkel fase 1b en fase 1c van het programma te doorlopen.

 • Fase 1 Competente verkeersdeelname
  1. Theorie van de rij-taak, wet en regel kennis, verkeerstaak, verkeersveiligheid, ander verkeer, mobiliteit en doorstroming, milieu, rij procedure, verkeersinzicht.
  2. Eigen vaardigheid, praktijkrit 
  3. Eigen vaardigheid, bijzondere verrichtingen 
 • Fase 2 Didactische voorwaarden 
  1. Didactiek en les voorbereiden 
  2. Lesuitvoering en lesevaluatie 
 • Fase 3 Stage en stagebeoordeling - 10 uur actieve stage en daarna stagebeoordeling

Examen 

Fase 1a en 2b worden afgesloten met een theorietoets. Fase 1b sluit u af met een praktijkrit en voor fase 1c voert u bijzondere verrichtingen uit op een oefenterrein. 

Duur

Het herintrederstraject rijinstructeur categorie A duurt 5 tot 7 maanden.

Lesdata 

De theorielessen worden gegeven op zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Ook is het mogelijk om op maandag- en donderdagavond van 19:00 - 22:00 uur de lessen te volgen.
De praktijklessen vinden plaats in onderling overleg.

Kosten 

De opleiding is volledig aftrekbaar en vrijgesteld van BTW. Een gespreid betalingstermijn  is mogelijk. 

Overige bijzonderheden 

 • Als u al beschikt over een geldig WRM-certificaat B dan bestaat het herintrederstraject categorie A uit fase 1b en fase 1c .
 • Het WRM-certificaat A mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn 

Programma herintrederstraject rijinstructeur categorie C, D en E 

Het herintrederstraject rijinstructeur voor de categorie C, D en E bestaat enkel uit een praktijkgedeelte. U sluit dit traject af met een praktische rit, deze dient u met een voldoende resultaat af te leggen. U hoeft dus geen stage of theoretische bijscholing te volgen!

 • Fase 1 Competente verkeersdeelname
  1. Theorie van de rij-taak - u heeft vrijstelling
  2. Eigen vaardigheid, praktijkrit
 • Fase 2 Didactische voorwaarden - u heeft vrijstelling 
 • Fase 3 Stage en stagebeoordeling - u heeft vrijstelling

Examen 

U sluit dit herintrederstraject af met een praktische rit.

Duur 

De duur van het herintrederstraject rijinstructeur C, D en E duurt 3 maanden. Maar dit is sterk afhankelijk van uw beschikbaarheid. 

Lesdata 

De praktijlessen vinden plaats in onderling overleg.

Kosten 

De opleiding is volledig aftrekbaar en vrijgesteld van BTW. 

Overige bijzonderheden 

 • Voor het herintrederstraject categorie C dient u in het bezit te zijn van een geldig WRM-certificaat B én een niet meer dan 5 jaar verlopen WRM-certificaat C
 • Voor het herintrederstraject categorie D dient u in het bezit te zijn van een geldig WRM-certificaat B én een niet meer dan 5 jaar verlopen WRM-certificaat D
 • Voor het herintrederstraject categorie BE dient u in het bezit te zijn van een geldig WRM-certificaat B én een niet meer dan 5 jaar verlopen WRM-certificaat BE
 • Voor het herintrederstraject categorie CE dient u in het bezit te zijn van een geldig WRM-certificaat B en C én een niet meer dan 5 jaar verlopen WRM certificaat CE
 • Als u in het bezit was van een WRM-certificaat voor meerdere categorieën moet u per categorie een apart herintrederstraject volgen